Privacy Policy

1. Algemeen

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van GO50 met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens (“Privacybeleid”). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website GO50.be, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. GO50 is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.
Reikwijdte en toestemming: Door gebruik te maken van GO50.be en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het door ons verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid.
GO50 kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij meedelen op onze Website.
Personen jonger dan 18 maar ouder dan 13 jaar oud kunnen GO50’s diensten enkel gebruiken met de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Minderjarigen jonger dan 13 jaar mogen geen gebruik maken van GO50.be. De voogd is verantwoordelijk voor alle activiteiten met zijn account door een minderjarige.
Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze Website is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 22 juli 2018.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

U kunt onze website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer u beslist om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen op onze servers. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

Gegevens die wij automatisch verzamelen: Wanneer u onze websites bezoekt, onze applicaties, diensten en tools gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

  1. de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar GO50.be, verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres.
  2. informatie die wij verzamelen met behulp van cookies en webbeacons.

Gegevens die u aan ons verstrekt: 
Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  1. gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de diensten die u afneemt;
  2. aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of diensten van derden;
  3. gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden;
  4. gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat

Bij opname van een abonnement: 
Tijdens verloop van een abonnement, wordt er informatie over de betalingen voor dit abonnement verzameld.

Bij aanwezigheid op onze evenementen: 
Als u deelneemt aan de evenementen die wij organiseren, wordt uw aanwezigheid en uw deelname aan de activiteiten verzameld.

Gegevens uit andere bronnen:
Wij kunnen aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: demografische gegevens, navigatiegegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over u uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover toegestaan door de wet.

3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

  1. om u toegang te geven tot onze diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van e-mail of per telefoon;
  2. om onze diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
  3. om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze diensten of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid; en
  4. om u andere diensten te verlenen waarnaar u heeft gevraagd, alsbeschreven toen wij de gegevens verzamelden

Gegevens delen met en registratie op social media sites:
We kunnen ook diensten aanbieden die het u mogelijk maken om gegevens te delen met met socialmediasites van derden, zoals Facebook, Google Plus en Twitter. Indien u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op websites van derden, zal de reikwijdte van deze toegang verschillen per website en zal deze worden bepaald door uw eigen browserinstellingen evenals door uw toestemming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals verder omschreven onder 4, maken wij uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze diensten op de website (denk hierbij aan marketing bureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van GO50.be

bepaalde derden(zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid. Wij kunnen uw persoonlijk gegevens delen:

– om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
– indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
– indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

4. Marketingdoeleinden

U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of diensten van GO50.be die interessant voor u zouden kunnen zijn.
Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw gegevens combineren met gegevens die wij van andere bedrijven verzamelen en deze gebruiken om onze Diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.
Wanneer u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw berichtvoorkeuren aangeven in het door u ontvangen bericht.

5. Cookies

Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij of onze service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. Wij gebruiken deze cookies om ons te helpen u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website(s) te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website.

6. Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar webmaster@go50.be. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

7. GDPR OptIn COLLISHOP Partner

Als GO Gold lid van GOing on fifty worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan onze partner, Collishop Professional, opdat u zou kunnen genieten van de exclusieve acties die zij voorzien voor GO Gold leden via onze Go Gold pagina en hun XTRA Present platform (actief vanaf april 2019). Indien u wenst dat uw gegevens niet doorgegeven worden aan Collishop Professional, kan u  de desbetreffende optie daarvoor aanduiden. Opgelet: dit impliceert wel dat u niet meer gebruik zal kunnen maken van deze exclusieve acties en u de toegang geweigerd zal worden tot onze acties op de GO Gold pagina.

8. Andere informatie

Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (“spam”): Wij tolereren geen misbruik van onze Website. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar webmaster@go50.be. Indien u denkt dat u een beveiligingslek in onze website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen naar webmaster@go50.be met een uitleg van de door u ontdekte kwetsbaarheid van onze website.

Het is niet toegestaan om onze communicatiemiddelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

Derden: Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is dit Privacybeleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen.GO50.be heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.

9. Inzage persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderstaande contactgegevens. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren.

10. Datalek

In het geval van een datalek zullen wij dat binnen de 72 uur melden, tenzij het lek geen gevaar vormt voor de persoonsgegevens.

11. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden. Inschrijven op de nieuwsbrieven kan enkel via de website en op uw eigen initiatief door het verstrekken van uw mailadres.

12. Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via info@go50.be.

13. Plugins

GO50 gebruikt een aantal plug-ins om sitestatistieken te controleren, evenals formulieren of peilingen die persoonlijke gegevens van mijn bezoekers kunnen verzamelen. Hier is een lijst met plug-ins die mogelijk gegevens van bezoekers verzamelen, en ook een link naar hun privacybeleid.

Google Maps API:
De dienst maakt gebruik van de Google Maps API voor haar werking. Door gebruik te maken van de Google Maps API aanvaardt u gebonden te zijn door het Privacybeleid van Google, waar u uw privacy-instellingen kunt controleren. Aangezien de Google Maps API links bevat naar of gebruik maakt van de websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door GO50.be, heeft GO50.be geen controle over, en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de privacyregels of de werkwijzen van welke websites of diensten van derden dan ook. In voorkomend geval bent u onderworpen aan de beleidsregels van toepassing voor deze derden. Door gebruik te maken van de Google Maps API vrijwaart u GO50.be uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van de website of dienst van een zodanige derde. We moedigen u aan inlichtingen in te winnen alvorens u persoonlijke informatie aan iemand meedeelt.

Akismet plugin:
Akismet is een plugin van Automattic waarmee je SPAM-reacties tegenhoudt op je website.
Askimet  GDPR compliance.

Google Analytics :
Google Analytics cookies maken slechts een klein onderdeel van de cookies van Google uit. Google maakt immers ook gebruik van andere ‘Voorkeuren’-cookies om, bijvoorbeeld, een website in uw voorkeurtaal of gepersonaliseerde informatie naargelang van uw lokalisatie weer te geven. Google past ook cookies toe voor ‘Beveiliging’, ‘Advertenties’ of ‘Sessiestatus’.

Google Analytics cookies halen specifieke gegevens op over bezoeken van een website en de interacties van de gebruiker met die site. Door die informatie te verzamelen, wordt via de tool Google Analytics een rapport gegenereerd dat marketeers nodig hebben om hun digitale strategie af te stemmen op het gedrag en eigenheden van de internetgebruikers.

Voor meer informatie : Google Analytics Data privacy and security page  ;  Google’s Privacy Policy.

Wordfence plugin:
Voor extra veiligheid van onze website en onze bezoekers gebruiken wij Wordfence Security. Deze plaatst een functionele cookie die nodig is om onderscheidt te maken tussen verschillende gebruikers die vanaf hetzelfde internetadres de website bezoeken. Wordfence-cookies voorkomen fraude en verbeteren de beveiliging van de website.

Wordfence is eigendom van  Defiant en is GDPR compliant.

Wordfence Privacy Policy en Defiant Privacy Policy.

Mailchimp plugin:
GO50 maakt gebruik van Mailchimp voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van het verzenden van een gespecificeerde nieuwsbrief. Mailchimp verzamelt de informatie gebaseerd op uw input via het inschrijfformulier. Dat is in ieder geval uw e-mailadres en optioneel uw bedrijf, functie en marktsegment waar u interesse in heeft. Met deze gegevens wordt onze e-mailnieuwsbrief zoveel mogelijk op uw situatie aangepast. Mailchimp houdt ook bij welke e-mailadressen de nieuwsbrieven openen en op welke links in de nieuwsbrief wordt geklikt. Op basis van deze informatie kan GO50  de nieuwsbrief aanpassen, zodat het inhoudelijk beter aansluit op uw interesses. De informatie die Mailchimp verzamelt wordt door GO50 niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens die buiten deze dienst om worden verzameld.

Het privacybeleid van Mailchimp vindt u op http://mailchimp.com/legal/privacy/.  GO50 deelt de persoonsgegevens niet met derden, anders dan de partijen die bovenstaande diensten leveren conform hun eigen beleid, tenzij daar een gerechtelijke noodzaak toe is.
Uiteraard respecteren we de wet van de privacy én kan u zich ten allen tijde uitschrijven.

Mollie plugin:
De betalingen voor het lidmaatschap van GO50 worden verzorgd door Mollie Payments. Mollie is onze partner op het gebied van online betalingen. Zij staat bekend om haar jarenlange ervaring met online betalen en verzorgt de snelle en veilige afhandeling.

Het privacybeleid van Mollie vindt u op https://www.mollie.com/nl/privacy.  GO50 deelt de persoonsgegevens niet met derden, anders dan de partijen die bovenstaande diensten leveren conform hun eigen beleid, tenzij daar een gerechtelijke noodzaak toe is.

14. Onze contactinformatie:

U kan ons via e-mail, schriftelijk of telefonisch bereiken via onderstaande contactgegevens. Via deze weg kunt u ook een klacht indienen die we zo snel mogelijk correct behandelen. Indien u niet tevreden zou zijn over onze reactie, kunt u ook terecht bij de overheid en meer bepaald bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De contactgegevens staan op hun website.

info@go50.be
HAISJA BVBA, Vrijheidsstraat 91, 2850 Boom
telefoon :  09 330 1720

www.go50.be wordt u aangeboden door GOfifty powered by Haisja worden , met maatschappelijke zetel te Vrijheidsstraat 91, 2850 Boom, met BTW-nummer BE0877 565 532
(laatst bijgewerkt op 02.07.2018)